Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärarens vardag

Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärarens vardag

Författarna

Anna Grettve
Marie Israelsson är gymnasielärare
Anna Grettve
Anna Grettve
Anna Grettve
Anders Jönsson är biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik med inriktning mot bedömning

Tillsammans med Marie Israelsson och Anders Jönsson har jag skrivit boken Att bedöma och sätta betyg – Tio utmaningar i lärarens vardag.

Marie och jag arbetade i flera års tid på Skolverket med grundskolans läroplan (Lgr 11). Vi deltog i arbetet med att låta kursplanetexter och kunskapskrav i olika ämnen växa fram, under omfattande diskussioner med ämnesexperter och sakkunniga om formuleringar, innebörd och mening.

När läroplanerna började gälla uttryckte många lärare att de ville fördjupa sina kunskaper om bedömning och betygsättning – inte minst utifrån de nya kunskapskraven. Vi bestämde oss därför för att samla våra erfarenheter i en bok om utmaningar i samband med bedömning och betygsättning.

Vi enades om att boken skulle utformas som en dialog mellan styrdokument, praktiska lärarerfarenheter och forskning inom området. Därför blev vi väldigt glada när Anders Jönsson, som är biträdande professor i naturvetenskapernas didaktik och expert på bedömning, visade sitt intresse för projektet och erbjöd sig att medverka som författare.

I boken diskuterar vi tio utmaningar som lärare ställs inför i samband med att de gör bedömningar och sätter betyg. Det handlar om allt ifrån att planera utifrån kunskapskraven och samla in ett allsidigt bedömningsunderlag till att dokumentera bedömningarna och sätta ett avslutande betyg. Varje kapitel avslutas med att Anders Jönsson beskriver vad forskningen inom området visar.

Vår ambition har varit att yrkesverksamma i skolan ska uppleva att boken är ett lättillgängligt stöd och en inspiration i arbetet med att tolka och omsätta kunskapskraven i praktiken.

Bokens hemsida på förlaget
Facebooksidan
Boken finns att köpa i bokhandeln eller på nätet, till exempel här

Sagt om boken

Vårt mål har varit att stärka, stödja och inspirera lärare i deras arbete. Därför blir vi väldigt glada när bloggande lärare och rektorer skriver så här om boken:

Citationstecken

Igenkänningsfaktorn är hög och min bild är att denna bok sammanfattar och hjälper oss att reda i de utmaningar som dykt upp sedan vi fick Lgr11. /…/ Boken är lättläst och har en god struktur. /…/ Jag vill varmt rekommendera boken till alla som arbetar runt omkring och med bedömning och betygsättning.

Lina Tannerfalk, rektor (Rektor Lina bloggar)

Citationstecken

Med lätt hand, konkreta exempel och bred egen erfarenhet leder de läsarna genom avsnitt efter avsnitt och de upprepar inte bara Skolverkets med fleras mantran om vikten av dokumentation, sambedömning och återkoppling till eleverna. Nej, det allra bästa med denna bok är att den faktiskt tar det lite vidare från den diskussion som varit de senaste åren och visar på hur dokumentationen blir värdefull och hur eleverna faktiskt kan använda den återkoppling de får. Mycket inspirerande och läsvärt!

Claes Andersson, VD, Hippocampus skolutveckling

Citationstecken

Boken Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärarens vardag av Anna Grettve, Marie Israelsson och Anders Jönsson är en av de bästa jag har läst på området! /…/Det är just denna kombination av å ena sidan praktiska situationer med hög igenkänningsfaktor och å andra sidan teoretiska resonemang som problematiserar och nyanserar ämnet, som gör boken så bra och användbar. /…/ Läsning av boken och uppföljning genom gruppdiskussioner är, anser jag, en given idé till studiedag för lärare på alla stadier. Det är så här man främjar likvärdighet, kompetenshöjer vår yrkesgrupp och stärker vår profession!

Susanne Mellerskog, förstelärare, Pedagog Värmland

Citationstecken

Boken vägleder, implementerar och tankeväcker den aktuella läroplanen.

Maria Hellgren, lärare, Två stjärnor och en önskan

Citationstecken

När jag läser följande bok så känns det bra, jag var på rätt väg.

Ulrika Pettersson, förstelärare, Lärarullis.se

Vill du komma i kontakt med oss för att diskutera föreläsnings- eller fortbildningsuppdrag?

Marie Israelsson föreläser och leder fortbildningar om utmaningar i samband med bedömning och betygsättning. Utifrån lång lärarerfarenhet och djupa kunskaper om kunskapskraven inspirerar och stödjer hon, samt reder ut frågor som uppstår i arbetet med Lgr 11 och Lgy 11. Vill du diskutera ett föreläsnings- eller fortbildningsuppdrag så kommer du i kontakt med henne via mina kontaktuppgifter här på webbplatsen under fliken Kontakt.

Har du synpunkter eller återkoppling att ge på boken?

Vi tar mer än gärna emot synpunkter och återkoppling på innehållet i boken. Du hittar kontaktuppgifter till mig här på webbplatsen, under fliken Kontakt.