Jag arbetar som projektledare, redaktör och skribent
inom bland annat områdena pedagogik,
psykologi och svenska.

Anna Grettve

Anna Grettve
 

Som projektledare och redaktör kan jag hjälpa dig med att

  • ta fram en bok till en tryckfärdig produkt utifrån en idé eller ett grovmanus

  • fungera som ett stöd och ett bollplank i skrivandet

  • hålla i kontakter med formgivare, korrekturläsare och tryckeri

  • göra tidplaner och se till att manus går till tryck i tid

  • skriva omslagstexter.

Som skribent kan jag hjälpa dig med att

  • ta fram en text som passar målgruppen och mediet

  • göra research i medier, forskning och genom intervjuer

  • bearbeta och sammanfatta stora faktaunderlag

  • leverera ett tryckfärdigt manus med layout-förslag.

 

Exempel på tidigare uppdrag

Lyckas med digitala verktyg i skolan. Pedagogik, struktur och ledarskap
Förlagsredaktör

Titel: Lyckas med digitala verktyg i skolan. Pedagogik, struktur och ledarskap

Författare: John Steinberg

Uppdragsgivare: Gothia Fortbildning

 
Lgr 11, Läroplan för grundskolan
Kvalitetsredaktör

Titel: Lgr 11, Läroplan för grundskolan

Uppdragsgivare: Skolverket

 

Eget författarskap

Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärarens vardag

Titel: Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärarens vardag

Författare: Anna Grettve, Marie Israelsson, Anders Jönsson

Uppdragsgivare: Natur & Kultur