Referenser

Citationstecken

Det var tur för mig att jag träffade Anna, annars hade det inte blivit någon bok. Redan vid vårt första möte fanns en självklar respekt för våra olika professioner, författaren och redaktören. Annas professionella sätt att läsa, lyssna och vilja förstå texten och dess budskap, stundtals väl dolt mellan raderna, gjorde det möjligt att snabbt börja arbeta med texten. På tämligen kort tid kunde vi tillsammans få fram en produkt som vi båda fann klart bättre än "originalet".

När man möter professionella människor framstår det svåra som enkelt. Anna är för mig ett synnerligen gott exempel på detta.

Elisabet Nihlfors
Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik, huvudsekreterare vid Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté och författare till boken Lärarens dubbla uppdrag (Natur & Kultur).
 

Citationstecken

I egenskap av författare, har jag har arbetat med Anna som förlagsredaktör i samband med två böcker. Mina erfarenheter är enbart positiva. Anna har med konstruktiva synpunkter på såväl språk som innehåll och struktur, bidragit till att mina böcker fått ökad kvalitet. Annas arbete präglas av en mycket hög grad av professionalitet, tidsramarna hålls, och man får ett gott stöd som författare. Jag samarbetar gärna med Anna i framtiden, och rekommenderar henne varmt som förlagsredaktör.

Martin Stigmar
Martin Stigmar, docent i pedagogik och författare till böckerna Om kriterier för avhandlingar samt Högskolepedagogik – att vara professionell som lärare i högskolan (Liber).
 

Citationstecken

Anna är en lyhörd och samarbetsvillig redaktör med stor integritet. Hon har visat mycket god förmåga att upptäcka och åtgärda brister i logik och språkriktighet i kursplanerna. Hon har också visat kreativitet och tålamod i det stundtals slitsamma arbetet att få det komplicerade systemet att hålla ihop. Bland annat har hon visat stor skicklighet i att hitta uttryck som kan användas på ett genomtänkt och konsekvent sätt genom alla kursplaner och kunskapskrav. Det är en glädje att kunna rekommendera henne.

Ulrika Lundqvist
Ulrika Lundqvist, projektledare på Skolverket för grundskolans nya läroplan, Lgr 11 (Skolverket).
 

Citationstecken

Jag är glad att jag fick jobba med Anna Grettve med min bok Flygfärdigande. Hon är kunnig, snabb och lätt att kommunicera med. Jag imponerades av hennes noggrannhet, ingenting undkom hennes skarpa blick. När boken gick till tryck kände jag mig trygg och jag har faktiskt än i dag, tre år senare, inte hittat något fel eller något vi borde ha bearbetat i texten.

Nadja Ljunggren
Nadja Ljunggren, gymnasielärare i svenska, psykologi och journalistiskt skrivande och författare till boken Flygfärdigande – Tanke och inspirationsbok för svensklärare (Liber).