Tidigare uppdrag

Nedan visas ett urval av tidigare uppdrag.

Lyckas med digitala verktyg i skolan. Pedagogik, struktur och ledarskap
Förlagsredaktör

Titel: Lyckas med digitala verktyg i skolan. Pedagogik, struktur och ledarskap

Författare: John Steinberg

Utgiven: 2013

Uppdragsgivare: Gothia Fortbildning

 
Lärarens dubbla uppdrag enligt den nya skollagen
Förlagsredaktör

Titel: Lärarens dubbla uppdrag enligt den nya skollagen

Författare: Elisabet Nihlfors

Utgiven: 2012

Uppdragsgivare: Natur & Kultur

 
Lgr 11, Läroplan för grundskolan
Kvalitetsredaktör

Titel: Lgr 11, Läroplan för grundskolan

Utgiven: 2011

Uppdragsgivare: Skolverket

 
Kommentarmaterial till grundskolans kursplaner
Projektledare och redaktör

Titel: Kommentarmaterial till grundskolans kursplaner – 20 skrifter

Utgivna: 2011

Uppdragsgivare: Skolverket

 
Högskolepedagogik. Att vara professionell som lärare i högskolan
Förlagsredaktör

Titel: Högskolepedagogik. Att vara professionell som lärare i högskolan

Huvudredaktör: Martin Stigmar

Utgiven: 2009

Uppdragsgivare: Liber

 
Flygfärdigande. Tanke- och inspirationsbok för svensklärare
Förlagsredaktör

Titel: Flygfärdigande. Tanke- och inspirationsbok för svensklärare

Författare: Nadja Ljunggren

Utgiven: 2008

Uppdragsgivare: Liber

 
Kvalitativ forskningsmetod för beteendevetare. Att låta en värld öppna sig
Förlagsredaktör

Titel: Kvalitativ forskningsmetod för beteendevetare. Att låta en värld öppna sig

Författare: Pia Langemar

Utgiven: 2008

Uppdragsgivare: Liber

 
Barnlitteraturanalyser
Skribent kapitel två

Titel: Barnlitteraturanalyser

Redaktörer: Maria Andersson och Elina Druker

Utgiven: 2008

Uppdragsgivare: Studentlitteratur

 
När skolan gör skillnad. Skola, etnicitet och institutionell praktik
Förlagsredaktör

Titel: När skolan gör skillnad. Skola, etnicitet och institutionell praktik

Författare: Sabine Gruber

Utgiven: 2008

Uppdragsgivare: Liber