Ordbildning - Anna Grettve - projektledare, redaktör och skribent
Jag arbetar som projektledare, redaktör och skribent
inom bland annat områdena pedagogik,
psykologi och svenska.

Anna Grettve

Anna Grettve
 

Som projektledare och redaktör kan jag hjälpa dig med att

  • ta fram en bok till en tryckfärdig produkt utifrån en idé eller ett grovmanus

  • fungera som ett stöd och ett bollplank i skrivandet

  • hålla i kontakter med formgivare, korrekturläsare och tryckeri

  • göra tidplaner och se till att manus går till tryck i tid

  • skriva omslagstexter.

Som skribent kan jag hjälpa dig med att

  • ta fram en text som passar målgruppen och mediet

  • göra research i medier, forskning och genom intervjuer

  • bearbeta och sammanfatta stora faktaunderlag

  • leverera ett tryckfärdigt manus med layout-förslag.

 

Exempel på tidigare uppdrag

Lyckas med digitala verktyg i skolan. Pedagogik, struktur och ledarskap
Förlagsredaktör

Titel: Lyckas med digitala verktyg i skolan. Pedagogik, struktur och ledarskap

Författare: John Steinberg

Uppdragsgivare: Gothia Fortbildning

 
Lgr 11, Läroplan för grundskolan
Kvalitetsredaktör

Titel: Lgr 11, Läroplan för grundskolan

Uppdragsgivare: Skolverket

 

Eget författarskap

Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärarens vardag

Titel: Att bedöma och sätta betyg. Tio utmaningar i lärarens vardag

Författare: Anna Grettve, Marie Israelsson, Anders Jönsson

Uppdragsgivare: Natur & Kultur